L’ Institut Manuel Vázquez Montalbán aposta per les llengües estrangeres

L’ Institut Manuel Vázquez Montalbán aposta per les llengües estrangeres

Foto: http://xarxanet.org

El curs passat, 2016-2017, l’Institut Manuel Vázquez Montalbán va posar en marxa el Projecte de Col·laboració amb l’Escola d’Idiomes de Badalona per tal que l’alumnat del centre pogués preparar-se i obtenir el certificat de nivell B1 d’anglès, a través de les proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Enguany, aquest pla de col·laboració s’ha consolidat.

El projecte s’adreça a l’alumnat del centre que té més de 15 anys i que cursa 3r d’ESO o un nivell superior. Aquests alumnes, de manera voluntària, es presenten a una prova de nivell que du a terme la pròpia EOI a l’institut.

Els participants que, segons una prova, estan en condicions de preparar-se per obtenir algun dels certificats de l’EOI (B1 o B2) es matriculen en el curs preparatori per fer la prova lliure i obtenir el títol.

L’alumnat que es prepara per a les proves del B1 fa les classes a la tarda al mateix centre escolar, però impartides per un professor/a de l’EOI. Els que es preparen per a les proves del B2 fan les classes en un institut de Badalona amb altres nois i noies de centres de secundària que participen en aquest projecte de col·laboració amb l’EOI. D’altra banda, a les persones participants que han obtingut un nivell superior al B2 a les proves de nivell se’ls facilita la matrícula a les classes de nivell superior a la pròpia EOI.

Aquest projecte de col·laboració està avalat pel Departament d’Ensenyament.

Avantatges

*Tots els alumnes de l’institut que hi participen reuneixen els requisits i passen una prova de nivell; això els permet entrar a l’Escola Oficial d’Idiomes sense necessitat de participar en cap sorteig. Els estudis d’anglès en una escola oficial d’idiomes tenen més demanda que oferta i són moltes les persones que cada any es queden sense plaça en llengua anglesa.

*El pla està dissenyat per a nois i noies majors de 15 anys, edat que no seria l’acceptada per fer estudis a l’EOI.

*Com que les classes de preparació per al B1 les fan a l’Institut Manuel Vázquez Montalbán i les imparteix el professorat de l’EOI, els alumnes no s’han de desplaçar, excepte si han de cursar el B2 o un curs superior.

L’any passat van fer el curs de preparació per al B1 a l’institut. Del total d’alumnes, dos no es van presentar a l’examen final, dos el van suspendre i 34 van aprovar-lo i van obtenir el certificat B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes.

L’Institut Manuel Vázquez Montalban aposta per l’ensenyament de les llengües estrangeres i, en aquesta línia, des de 2014, el professorat de francès dona suport, fora de l’horari escolar, a l’alumnat del centre que es presenta a les proves de francès per obtenir el certificat DELF.

Sant Adrià de Besòs, 10 de novembre de 2017