L’Oficina d’Atenció Ciutadana fa enquestes de satisfacció a les persones usuàries

Des del mes de juny i fins al proper mes de setembre, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) està duent a terme un seguit d’enquestes de satisfacció ciutadana a les persones que s’adrecen personalment a l’Ajuntament per fer els seus tràmits i gestions.

La finalitat d’aquesta iniciativa és conèixer l’opinió dels usuaris i usuàries respecte de l’atenció rebuda a les dependències municipals. Les enquestes es fan a la porta de l’Ajuntament a una mostra aleatòria de persones un cop han estat ateses a l’OAC.

Aquests qüestionaris de satisfacció aporten a l’Ajuntament informació imprescindible per intentar facilitar les gestions dels ciutadans i ciutadanes al consistori, incorporar millores en l’atenció que se’ls dona, adaptar-se a les seves necessitats i, per tant, per donar un servei de qualitat a les persones.


Sant Adrià de Besòs, 4 de juliol de 2019