La Guàrdia Urbana amplia el seu parc mòbil amb quatre vehicles híbrids

La Policia Local de Sant Adrià millora la seva flota de vehicles amb l’adquisició de quatre vehicles híbrids, Toyota Prius, mitjançant rènting. Els nous vehicles tenen la classificació ECO, per la qual cosa són menys contaminants i protegeixen el medi ambient.

Els cotxes compten amb connexions informàtiques per accedir a les bases de dades, cosa que afavorirà la rapidesa i la seguretat de les actuacions policials, alhora que estan dotats d’una tauleta i una impressora. Així mateix, l’espai reservat a les persones detingudes un dispositiu innovador de càmeres interiors, càmeres exteriors i dues càmeres unipersonals que utilitzaran els agents de la patrulla policial que s’hagi assignat al vehicle. Aquest equipament garanteix encara més la seguretat i la integritat dels detinguts i contribueix a complir els principis de transparència i rendició de comptes en les actuacions policials.

Actualment el parc mòbil de la Policia Local de Sant Adrià disposa de 6 motos, 6 cotxes, 2 furgonetes, 2 grues i 2 bicicletes.

Sant Adrià de Besòs, 8 d’abril de 2019