L'Ajuntament atorgarà tràmit d'audiència sobre la llicència de construcció del tanatori un cop emès l'informe del Servei Jurídic municipal

• Durant el procès de tramitació han sorgit dubtes jurídics en relació al planejament d'aplicació (PGM Pla General Metropolità de 2008) • L'informe conclou que “ofereix més seguretat jurídica” la interpretació segons la qual “no es poden autoritzar les obres sol·licitades, ja que la sol·licitud de llicència urbanística incompleix el planejament urbanístic”

L'Ajuntament atorgarà tràmit d'audiència sobre la llicència de construcció de l'edifici destinat a tanatori amb servei d'incineració i adequació de la vialitat de l'entorn, a les parts interessades un cop emès  l'informe  del Servei Jurídic municipal. 

 Durant el procés de tramitació de la llicència d'obres, l'Ajuntament s'ha trobat amb dubtes en relació a la interpretació del planejament urbanístic i en concret sobre si la parcel·la ha de ser de titularitat pública o no. En originar-se aquests dubtes l'Ajuntament va demanar informes i assessorament extern sobre aquesta qüestió  a diversos experts en l'àmbit d'urbanisme.

 Davant la situació plantejada per interpretacions diferents de la normativa, i en compliment de la llei, el Secretari municipal ha emès un informe  pronunciant-se sobre la qüestió.  

 En aquest informe  es conclou que “ofereix més seguretat jurídica la interpretació segons la qual “no es poden autoritzar les obres sol·licitades, ja que la sol·licitud de llicència urbanística incompleix el planejament urbanístic”. Indica també que “... el més correcte seria que el Ple de l'Ajuntament  tramités una modificació del PGM a fi de donar una redacció, en el sentit que es considerés oportú, que resolgués clarament aquests dubtes interpretatius que ara es plantegen”.

 A partir d'ara s'inicia el tràmit d'audiència a les parts interessades i s'obre un termini de 15 dies per  a què  presentin  al·legacions a la vista de l'expedient.

 

Sant Adrià de Besòs, 13 de juny de 2017

 

 

 

 

arxivat sota: