L' Ajuntament cedirà 12 pisos a la Mina

Els llogaters hauran de rehabilitar-los a canvi de no cobrar-los lloguer. El període de presentació de sol.licituds comença avui 9 de gener fins al 8 de febrer

Hi ha 12 pisos al barri de la Mina que necessiten obres de rehabilitació per obtenir la cèdula d’habitabilitat. És per això que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en posa en marxa l’adjudicació amb el  procediment que es coneix com a “règim de cessió d’ús en la modalitat de masoveria urbana”. En aquest cas, l’adjudicatari es compromet a fer les obres de reparació del pis per obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica corresponents, en un termini màxim de sis mesos. Corren a càrrec seu la sol·licitud de la llicència d’obres, les despeses comunitàries i els impostos, com també els tributs i les càrregues sobre l’immoble, inclòs l’IBI.

El contracte és per un termini de vuit anys. Després, es podrà prorrogar, any rere any, pagant ja el lloguer social que s’estableixi, fins a un màxim de cinc anys més, sempre que es continuïn complint els requisits econòmics fixats en les bases de l’adjudicació.

Poden optar a un d’aquests pisos les persones majors de 18 anys o emancipades que estiguin inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial del nostre municipi. Els ingressos nets del conjunt de membres de la unitat de convivència hauran de ser superiors als 12.000 € anuals i el límit màxim d’ingressos no ha de sobrepassar en 4,21 cops l’Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC).

Les bases d’adjudicació fixen uns criteris de puntuació que tenen en compte el lloc de residència del sol·licitant, els anys d’empadronament i l’edat. Les persones que compleixin els requisits i hagin estat admeses, però que no obtinguin cap dels 12 habitatges, passaran a formar part d’una llista d’espera.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a Pla de Besòs, S.A. – Oficina Local de l’Habitatge, al carrer del Mar, 8, entresol, on també es facilitarà informació i es podrà recollir la documentació. L’horari d’atenció és el següent: de dilluns a divendres, de 9  a 13 h, i dimarts i dijous de 16 a 18 h. (Tel. 93 462 65 51). El període de presentació de sol·licituds serà del 9 de gener al 8 de febrer de 2017.  

Sant Adrià de Besòs, 9 de gener de 2017

arxivat sota: