Lectures per l’estiu al CIOD

El Centre d’Informació i Orientació de la Dona (CIOD) disposa d’un fons documental amb més de 1.000 documents en diferents formats (llibres, DVD, etc.), especialitzat en temes de gènere i LGTBI+, on s’inclouen llibres de lectura i de consulta.

Aquest fons és a l’abast de totes aquelles persones que vulguin aprofundir en aquests temes, tinguin curiositat i/o necessitin documentació especialitzada per realitzar estudis o recerques.

També trobareu un fons documental de contes i llibres no sexistes per a infants i joves. Aquest fons reuneix més de cent exemplars per tal de promoure la transmissió de rols i identitats lliures d’estereotips sexistes i tradicionals.

Més informació:

CIOD (c. Les Escoles, 10 baixos)

Tel. 93 462 11 21

infodonaciod@sant-adria.net

Horari d’atenció a l’estiu :

De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de dilluns a dimecres de 15 a 19 h


Sant Adrià de Besòs, 1 de juliol de 2019