Nous equips informàtics al Club de Feina

L' horari del Club de Feina és de 9 a 13 h de dilluns a divendres

La sala de recerca del Club de Feina de l’Edifici Besòs ha renovat l’equip informàtic per fer més àgil i ràpida la recerca de feina dels/de les usuaris/àries. Recordeu que per tenir accés al servei és necessari estar inscrit al SIOL, servei que informa i assessora en l’itinerari laboral.

El Club de Feina és un espai on es poden trobar diferents recursos que faciliten la recerca d’ofertes laborals. A banda dels ordinadors, la sala compta amb accés a internet, telèfon, material de consulta, ofertes de recursos formatius i laborals i personal tècnic especialitzat.

L’ horari del Club de Feina és de 9 a 13 h de dilluns a divendres.

Sant Adrià de Besòs, 22 de desembre de 2017