Pla d’adaptació al canvi climàtic de Sant Adrià de Besòs

El canvi climàtic és un fenomen global i un dels reptes més importants del segle XXI que cal afrontar ràpidament. L’últim informe de l’IPCC (Panell Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic) afirma que l’escalfament del planeta és inequívoc, tal i com evidencien l’augment de la temperatura mitjana de l’aire i l’oceà, el desgel generalitzat i l’increment del nivell del mar.

Les administracions ja fa anys que s’han sumat a la lluita contra el canvi climàtic a través de l’adopció de mesures i compromisos per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH). En el cas de Sant Adrià de Besòs, des del 2009 s’han realitzat diverses plans d’acció per impulsar l’ús eficient de l’energia i l’ús d’energies renovables, i col·laborar en la reducció de gasos GEH.

En els últims anys però, i veient que una part dels impactes del canvi climàtic són inevitables, la Unió Europea ha llançat una nova iniciativa per implicar el món local no només en la mitigació sinó també en l’adaptació al canvi climàtic amb la finalitat de millorar la capacitat dels pobles per absorbir els efectes derivats del canvi climàtic.

Es per això que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs està actualment elaborant el Pla d’adaptació al canvi climàtic (2019-2030), amb l’objectiu de detectar els riscos i les zones més vulnerables. Un cop detectats aquests riscos i els seus efectes, es dissenyaran les mesures que augmentin la capacitat adaptativa del municipi i disminueixin l’exposició de les infraestructures i la població als riscos més rellevants.


Sant Adrià de Besòs, 29 de gener de 2018

arxivat sota: