PREGUNTES FREQÜENTS/PREGUNTAS FRECUENTES sobre la restricció d'activitats pel COVID-19 (català i castellà)

Actualització 20/03 21h / Actualización 20/03 21h
PREGUNTES FREQÜENTS/PREGUNTAS FRECUENTES sobre la restricció d'activitats  pel COVID-19  (català i castellà)

#quedatencasa

Sobre mobilitat

1. Em puc moure dins del meu municipi?
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.
A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis essencials

2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies i els serveis essencials en aquests municipis.

3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

4. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball en facilitaran una còpia impresa. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.

5. Puc anar a la meva segona residència?
No està permès.

6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi té la residència habitual?
Només pot anar-hi qui tingui la residència habitual.

7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?
Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). En relació amb l’acord d’unificació de criteris dels jutjats de família de la ciutat de Barcelona, no s'altera el règim de guarda i custòdia vigent en cada cas, que es pot modificar per acord entre els progenitors.

8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o feu la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari o social, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional.

10. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per a les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la mínima i imprescindible per fer la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

11. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.
També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

12. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

13. Soc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

14. Puc portar els infants al parc?
No.

15. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

16. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?
Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

17. Puc baixar les escombraries?
Sí.

18. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

19. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

20. Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim?
No, atès que és un espai privat d’ús públic.

21. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?
Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.

22. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

23. Puc treure a passejar la meva mascota?
De forma individual cada persona.

24. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

25. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

26. Puc quedar amb gent al carrer?
No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites, que no inclouen les trobades.

27. Es pot anar a la platja?
No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

28. Es pot anar a parcs o al bosc?
No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

29. Puc anar a l’hort?
No en el cas d’un hort particular, no professional. Sí, en cas que sigui l’activitat professional.

30. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Sempre de forma individual.

31. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?
En vehicles particulars hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.
També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

32. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
Pel que fa als vehicles professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, no hi ha restriccions. Sí que es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant que hi hagi separació entre els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta amb tres places davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom.

33. Poden circular motocicletes i bicicletes?
Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

34. I dins de taxis?
Individualment excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia.

35. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?
No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

36. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

37. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

38. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

39. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

40. Es pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en cas que circuli i no sigui per una de les causes que es permeten o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

41. Puc anar a sales de vetlla al tanatori o al cementeri?
Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt ho sigui a causa de la COVID-19.

42. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

43. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.

44. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

45. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?
Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

46. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?
Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

47. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

48. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?
S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

49. I en el cas del carnet de conduir?
També han quedat suspesos els terminis de caducitat en el cas del carnet de conduir.

50. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

51. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial.

52. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

53. Puc anar a bars i restaurants?
Estan obligats a tancar.

54. Puc anar al cine o teatre?
Estan obligats a tancar.

55. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

56. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan obligats a tancar.

57. Estan oberts els hotels?
Se n’ha decretat el tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del dia 19 de març. El tancament no afecta els usos extraordinaris amb motiu de l’emergència de la COVID19 o d’altres que estiguin duent a terme les administracions públiques (acollida vulnerables, etc.).

58. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?
S’aplica el mateix criteri que per als hotels.

59. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?
Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

60. Els centres comercials estaran oberts?
Estan obligats a tancar.

61. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

62. Clíniques veterinàries?
La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

63. Perruqueries?
L’obertura del local no està permesa. Sí que està permès el servei a domicili.

64. Ferreteries?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

65. Botigues de recanvis?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

66. Immobiliàries i altres de similars?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

67. Notaries?
Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

68. Botigues de cigarretes electròniques?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

69. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

70. Locutoris?
No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

71. Hípiques?
No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

72. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

73. ITV?
S’ha aplicat el criteri de tancament.

74. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?
No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats.

75. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?
Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

76. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

77. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

78. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

79. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

80. Poden continuar les obres a la via pública?
Sí, perquè no és una activitat comercial minorista.

81. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

82. I el mercat setmanal?
Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

83. Botigues de begudes?
Sí.

84. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

85. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi pot treballar si està tancada al públic.

86. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

Altres

87. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

88. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

89. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.

90. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

91. Quins són els grups de més risc?
Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

Versión castellano

Sobre movilidad

1. ¿Me puedo mover dentro de mi municipio?
La movilidad se limita a determinadas actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, entidades financieras y seguros, desplazamiento al puesto de trabajo, retorno a la residencia habitual, atención y cuidado de menores de edad, personas mayores y otras personas especialmente vulnerables. Siempre individualmente, excepto el acompañamiento a personas con discapacidad u otra causa justificada.
Además, se mantiene vigente el confinamiento en Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí, donde no se puede entrar ni salir, excepto servicios esenciales.

2. ¿Puedo entrar o salir de Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, porque se mantiene el confinamiento en estos municipios. Sí pueden entrar y salir las mercancías y los servicios esenciales en estos municipios.

3. ¿Puedo entrar y salir al resto de municipios?
Sí, para las actividades previstas (compra de alimentos o de productos farmacéuticos de primera necesidad, desplazamiento al centro de trabajo, retorno a domicilio, asistencia sanitaria o cuidado de personas con necesidades). La Generalidad pide limitar al máximo la movilidad.

4. ¿Hay algún "certificado de movilidad" o documento oficial que tenga que llevar para poder circular a pie o en vehículo?
Se ha elaborado un certificado de declaración autoresponsable que facilita demostrar que el desplazamiento se ajusta a las restricciones del estado de alarma. Está disponible en la web del Departamento de Interior. Los Mossos d’Esquadra y las policías locales dispondrán de copias impresas. Los establecimientos comerciales autorizados a su apertura y los centros de trabajo facilitarán una copia impresa. Su vigencia se inicia el lunes 23 de marzo de 2020 a las 00.00 h.

5. ¿Puedo ir a mi segunda residencia?
No está permitido.

6. ¿Puedo ir a mi segunda residencia si mi pareja tiene allí la residencia habitual?
Únicamente puede ir quien tenga la residencia habitual.

7. ¿Me puedo desplazar para cambiar la custodia de menores a otra localidad, tanto si está cerca como lejos de mi domicilio?
Sí, entendiendo que se trata de atender a un menor. No está permitida la entrada o salida en el caso de los municipios donde se ha decretado confinamiento (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí). En relación con el acuerdo de unificación de criterios de los juzgados de familia de la ciudad de Barcelona, no se altera el régimen de guarda y custodia vigente en cada caso, que se puede modificar por acuerdo entre los progenitores.

8. ¿Puedo salir a comprar con los menores a cargo si no hay nadie más en el domicilio?
Pida a alguien que le haga llegar los alimentos o productos básicos que le hagan falta o haga la compra por medios electrónicos. Si no es posible, evite que entren en los establecimientos.

9. Tengo un familiar a cargo con discapacidad/TEA que requiere salir a la calle. ¿Puedo?
Si es imprescindible hacerlo por prescripción de un profesional sanitario o social, lleve encima el certificado de discapacidad y/o la prescripción del profesional.

10. ¿La gente puede salir a la calle y comprar?
Solo para las compras habituales y evitando aglomeraciones. La estancia dentro del establecimiento será la mínima e imprescindible para realizar la compra necesaria. Se recomienda mantener entre 1 y 2 metros de distancia entre personas.

11. ¿Puedo ir a ver a mi familiar/amigo/vecino a su casa?
Solo en los casos de personas vulnerables o dependientes y sin que haya contacto y manteniendo una distancia de entre 1 y 2 metros.
También para la recogida de menores de edad en los domicilios de los progenitores/tutores, incluyendo el régimen de custodia compartida o similar.

12. ¿Puedo visitar a mis familiares dependientes?
Sí, para su atención imprescindible. Mantenga la distancia de 1 a 2 metros y evite el contacto físico.

13. Soy persona dependiente. ¿La persona que me asiste podrá venir?
Sí, forma parte de los servicios esenciales que se permiten.

14. ¿Puedo llevar a los niños al parque?
No.

15. ¿Puedo dejar a mis hijos a cargo de la persona que los cuida habitualmente porque tengo que ir a trabajar?
Sí, entendiendo que se trata de cuidar a un menor de edad.

16. ¿Puedo hacer la compra para personas que no pueden hacerlo por ellas mismas?
Sí, pero al llevarla no puede haber contacto y hay que mantener la distancia de 1 a 2 metros.

17. ¿Puedo bajar la basura?
Sí.

18. ¿Puedo bajar la basura de mi vecino?
Sí, pero sin tener contacto con él y respetando la distancia de entre 1 y 2 metros.

19. ¿Por qué no puedo ir a ver a mis abuelos y pasar la tarde con ellos?
Son un colectivo muy vulnerable al virus. Hay que evitar el contacto. Llámelos a menudo para que se sientan acompañados y compruebe si tienen necesidades. Si es necesario, lléveles lo que necesiten (básico), pero evitando el contacto y respetando la distancia de 1 a 2 metros.

20. ¿Podemos estar en los espacios comunitarios del edificio donde vivimos?
No, dado que es un espacio privado de uso público.

21. ¿Puedo hacer uso de las zonas comunes del edificio donde vivo?
Solo para las actividades imprescindibles (tender la ropa, por ejemplo) de forma individual. No se puede hacer uso de ocio, tampoco si es uso individual.

22. ¿Puedo salir a mi patio/balcón/terraza particular?
Sí, pueden hacer uso de ellos las personas que residen en el domicilio.

23. ¿Puedo sacar a pasear mi mascota?
De forma individual cada persona.

24. ¿Puedo ir a dar de comer y beber a los animales que tengo fuera de mi domicilio?
Solo en el tiempo y forma imprescindible para hacerlo. No se permite pasearlos en grupo.

25. ¿Y si mi actividad profesional es con animales de granja o similar?
Sí está permitido en caso de actividad profesional con animales de granja o similar.

26. ¿Puedo quedar con gente en la calle?
No. La salida a la calle se limita a las actividades descritas, que no incluyen los encuentros.

27. ¿Se puede ir a la playa?
No, porque no está incluido en los casos en los que se permite la movilidad en la vía pública.

28. ¿Se puede ir a parques o al bosque?
No, porque no está incluido en los casos en los que se permite la movilidad en la vía pública.

29. ¿Puedo ir al huerto?
No en el caso de un huerto particular, no profesional. Sí, en caso de que sea la actividad profesional.

30. ¿Qué limitación hay en el número de personas dentro de vehículos particulares?
Siempre de forma individual.

31. ¿Hay excepciones al uso individual de vehículos particulares?
En vehículos particulares pueden ir un máximo de 2 personas si el conductor acompaña a una persona que reside en su mismo domicilio o desarrolla su actividad en el mismo centro de trabajo, en caso de uno de los desplazamientos autorizados (centro sanitario, centro de trabajo o retorno a domicilio) y siempre y cuando la persona no pueda conducir por sus condiciones particulares. Se deben poder demostrar estas condiciones.
También está permitido que un conductor lleve en el vehículo particular a personas mayores, menores, dependientes o discapacitados que no tienen autonomía. En este caso, pueden ir en el vehículo más de 2 personas pero todos los acompañantes del conductor deberán tener alguna de las condiciones antes descritas, y evidentemente hay que respetar la capacidad máxima del vehículo.

32. ¿También está limitado el número de personas en vehículos profesionales o de empresa?
Para los vehículos profesionales o de empresa en actividad laboral, incluido el desplazamiento al centro de trabajo, no hay restricciones. Sí se recomienda que la ocupación sea la mínima posible intentando que haya separación entre los ocupantes de los asientos (posteriores o delanteros si es de tres plazas delanteras). Se comprobará que el vehículo está a nombre de la empresa o autónomo.

33. ¿Pueden circular motocicletas y bicicletas?
Sí, solo por las causas de movilidad previstas y de forma individual.

34. ¿Y dentro de taxis?
Individualmente excepto si se acompaña a una persona discapacitada, menor o mayor sin autonomía.

35. ¿Puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto, a la estación...?
No está previsto específicamente en las excepciones a la movilidad en el espacio público. Sí está previsto para el acompañamiento de personas con discapacidad, menores u otras personas con necesidades o causa justificada (como personas mayores).

36. ¿Puedo salir para ir a firmar un contrato, documentación o similar?
Solo por causa justificada y si es inaplazable. Hay que recordar que se han suspendido los plazos de tramitación administrativa (no caducan los trámites durante estos días).

37. ¿Podemos compartir coche para ir al médico?
Solo menores, dependientes, personas especialmente vulnerables u otras causas justificadas.

38. ¿Los repartidores de paquetería pueden circular libremente para hacer su trabajo?
Sí, en el marco de su actividad laboral.

39. Si veo a gente que desobedece el confinamiento obligatorio sin necesidad, ¿puedo denunciar?
Sí, pero evite el uso masivo del 112 y de las comisarías. La policía ya está actuando de oficio.

40. ¿Se puede llegar a detener a alguien por ir por la calle?
Sí, en caso de que circule y no sea por una de las causas que se permiten o no haga caso a las indicaciones de los agentes de la autoridad.

41. ¿Puedo ir a salas de velatorio en el tanatorio o al cementerio?
Sí, respetando las medidas previstas para evitar aglomeraciones y manteniendo las distancias. No se permite en caso de que el difunto lo sea a causa de la COVID-19.

42. Tengo una cita médica. ¿Puedo ir?
Se están posponiendo todas las no urgentes.

43. Tengo una cita por rehabilitación. ¿Puedo ir?
Se están posponiendo todas las no urgentes.

44. ¿Funciona el transporte público?
Sí, pero con afectaciones al servicio según tipología con el objetivo de evitar aglomeraciones. Consulte detalladamente al gestor del servicio.

45. ¿Puedo ir a hacer gestiones al ayuntamiento (multas, impuestos...)?
Consulte con el ayuntamiento si puede hacer los trámites telemáticos o posponerlos. Se han suspendido los plazos de tramitación administrativa (los próximos 15 días no cuentan dentro de los plazos disponibles para los trámites administrativos).

46. Tengo que cambiar de piso y hacer la mudanza. ¿Puedo?
Si es inaplazable por vencimiento contractual o similar, se puede considerar necesidad justificada. Lleve encima la documentación que lo acredite.

47. ¿Puedo ir a donar sangre?
Sí, en caso de llamamientos de la autoridad sanitaria y con medidas de precaución.

48. ¿Qué pasa si me caduca el DNI en estos días?
Se ha establecido la prórroga de 1 año, hasta el 13 de marzo de 2021, de la vigencia de los DNI de personas mayores de edad que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma.

49. ¿Y en el caso del carnet de conducir?
La caducidad también ha quedado suspendida en el caso del carnet de conducir.

50. ¿Cómo justificar una causa de fuerza mayor o de necesidad para circular por el exterior?
Lleve los documentos que certifiquen la situación de necesidad o causa de fuerza mayor para que la policía lo pueda comprobar. Son solo para situaciones de muy alta excepcionalidad.

Sobre la apertura de actividades comerciales o similares. Pueden abrir?

51. ¿Estarán abiertas las tiendas de alimentos, supermercados y similares?
Sí, como servicio esencial.

52. ¿Los suministros en tiendas de alimentos y supermercados están asegurados?
Sí, la distribución alimentaria está considerada un servicio esencial y se coordina con las plataformas de distribución la llegada de productos básicos.

53. ¿Puedo ir a bares y restaurantes?
Están obligados a cerrar.

54. ¿Puedo ir al cine o teatro?
Están obligados a cerrar.

55. ¿Puedo ir al gimnasio o instalaciones deportivas?
Están obligados a cerrar todos los centros deportivos y gimnasios y se han cancelado los acontecimientos deportivos.

56. ¿Las bibliotecas/museos/centros cívicos están abiertos? ¿Puedo ir?
Están obligados a cerrar.

57. ¿Están abiertos los hoteles?
Se ha decretado el cierre de todos en un plazo máximo de 7 días a partir del 19 de marzo. El cierre no afecta a los usos extraordinarios que estén realizando las administraciones públicas con motivo de la emergencia de la COVID19 o similar (acogida de vulnerables…).

58. ¿Y otros establecimientos de alojamiento turístico, campings o aparcamientos de caravanas?
Se aplica el mismo criterio que a los hoteles.

59. ¿Y las personas que estén hospedadas de manera estable y de temporada?
Pueden continuar hospedadas únicamente si tienen las infraestructuras en su espacio de alojamiento (no en los servicios comunes) que les permitan desarrollar las actividades de primera necesidad. No se aceptarán nuevos alojados en ningún caso.

60. ¿Los centros comerciales estarán abiertos?
Están obligados a cerrar.

61. ¿Las tiendas que no se encuentren en la situación del punto anterior pueden abrir?
Solo las de alimentación, bebidas, farmacias, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, gasolineras, tabacos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos de animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

62. ¿Clínicas veterinarias?
Su apertura está específicamente prevista y autorizada.

63. ¿Peluquerías?
La apertura del local no está permitida. Sí está permitido el servicio a domicilio.

64. ¿Ferreterías?
No, porque no está incluido en las excepciones previstas para los locales minoristas.

65. ¿Tiendas de recambios?
No, porque no está incluido en las excepciones previstas para los locales minoristas.

66. ¿Inmobiliarias y otros similares?
No, porque no está incluido en las excepciones previstas.

67. ¿Notarías?
Sí, pero solo con cita previa concertada y únicamente para actuaciones de carácter urgente.

68. ¿Tiendas de cigarrillos electrónicos?
No, porque no está incluido en las excepciones previstas. Sí pueden abrir los estancos.

69. ¿Tiendas de móviles?
Sí, como excepción prevista para los locales minoristas (equipos tecnológicos y de telecomunicaciones).

70. ¿Locutorios?
No, porque no se incluye en las excepciones de obligado cierre de locales abiertos al público.

71. ¿Hípicas?
No la apertura al público porque sería asimilable a los hipódromos. Hay que entender que sí se puede acceder a ellas para la atención de los animales como causa de fuerza mayor y justificable.

72. ¿Talleres mecánicos de automoción?
Sí, pero no pueden hacer actividades de comercio de bienes al detalle.

73. ¿ITV?
Se ha aplicado el criterio de cierre.

74. ¿Empresas de alquiler de vehículos a particulares?
No está permitida la apertura del local comercial porque tiene la consideración actividad comercial minorista. Sí se debe permitir el retorno de vehículos previamente alquilados.

75. ¿Empresas de alquiler de vehículos para uso profesional?
Sí está permitida la apertura, pero solo para el alquiler de vehículos profesionales.

76. ¿Librerías y quioscos?
Sí, como establecimientos de prensa y papelería (por lo tanto, venta de prensa y papelería).

77. ¿Los restaurantes pueden cerrar al público y hacer comidas para llevar?
Solo está específicamente permitida la entrega a domicilio.

78. ¿Los establecimientos de alimentación pueden vender comida preparada?
Solo venta para llevar. En ningún caso consumición en el establecimiento.

79. ¿Las panaderías pueden vender bebidas, incluido café?
Solo venta para llevar, en ningún caso consumición en el establecimiento.

80. ¿Pueden continuar las obras en la vía pública?
Sí, porque no es una actividad comercial minorista.

81. ¿Y las protectoras de animales?
Sí, pero no se podrá pasear a los animales en grupos de personas.

82. ¿Y el mercado semanal?
Pueden funcionar solo paradas de alimentación y bebidas, productos higiénicos, papelería, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones y alimentos de animales de compañía.

83. ¿Tiendas de bebidas?
Sí.

84. Si cierran los comercios minoristas y necesito un producto concreto, ¿cómo lo consigo?
Se permite el comercio por internet o telefónico. Puede pedirlo por estos medios.

85. Las actividades comerciales que también fabrican, ¿pueden trabajar a puerta cerrada?
Sí, por ejemplo, una carpintería con taller propio puede trabajar si está cerrada al público.

86. ¿Puede abrir el restaurante o cafetería de un área de servicio o gasolinera?
No, pero la tienda puede facilitar la venta de alimentos.

Otras

87. ¿Hay un teléfono de información centralizado?
Para información el 012, para sintomatología el 061. El 112 solo para emergencias y en ningún caso para información.

88. ¿Qué hago si recibo información de mis contactos a través del móvil?
Contraste siempre la información con las instrucciones y datos de las fuentes oficiales. No reenvíe información que no sea de fuentes oficiales y no haya comprobado previamente.

89. ¿Están asegurados los movimientos de los servicios de emergencia?
Sí.

90. ¿Qué se considera un servicio esencial?
Seguridad y emergencias, salud, servicios penitenciarios, servicios sociales y residenciales, servicios funerarios, electricidad, agua potable, aguas residuales, servicios de depuración de aguas, combustibles, gas, telecomunicaciones, residuos urbanos e industriales, residuos sanitarios, suministros sanitarios y de farmacia, distribución alimentaria humana y para granjas y centros de animales, animales vivos (transporte y veterinarios) y mataderos.

91. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo?
Salud indica que los grupos de mayor riesgo son las personas de edad avanzada y las personas con enfermedades crónicas, como son las cardiovasculares, diabetes, cardiacas o pulmonares, o con problemas en el sistema inmunológico.