Premiada la iniciativa Itineraris 360º del Projecte educatiu del barri de la Mina

El Projecte educatiu del barri de la Mina (PEB Mina) va ser el guanyador de la primera crida de Comunitats que Eduquen, una aliança educativa impulsada per la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

La iniciativa premiada s'anomena Itineraris 360º i parteix de la idea que els aprenentatges siguin del tipus que siguin han d'estar connectats. Actualment, al barri de la Mina es donen un seguit de situacions que tenen com a resultat que hi hagi infants i joves que no tenen garantides les condicions d'educabilitat i els processos d'aprenentatge necessaris per assolir un èxit socioeducatiu òptim que els permeti créixer plenament. Aquest context perpetua el binomi entre el fracàs educatiu i l'exclusió social.

El repte que planteja Itineraris 360º és el d'afavorir l'èxit educatiu amb una resposta integral que promogui la igualtat d'oportunitats i l'equitat a través dels diferents agents del territori. Per aconseguir-ho, proposa un itinerari d'aprenentatge personalitzat per a cada infant o jove, en el qual s'abordaran les necessitats de les diferents àrees que afecten aquest objectiu. El model es concretar en un tàndem format per un referent escolar i un referent social que, conjuntament amb l'infant o el jove, consensuen els objectius i accions a què respondran els diferents agents, espais i temps educatius. El treball col·laboratiu fa augmentar les expectatives positives per l'aprenentage, millora els processos d'ensenyament i aprenentatge i l'accés a les activitats socioeducatives, alhora que facilita l'acompanyament de les famílies en l'educació dels seus fills i filles i generarà bons referents en la comunitat.

El Projecte educatiu de la Mina, està format per més de quaranta serveis i entitats que treballen al barri. El premi rebut ha estat una satisfacció per a totes les persones implicades, i és el resultat d'una filosofia de treball, d'una aposta per l'educació per a tothom i a tota hora que es va iniciar de manera comunitària al barri ja fa molts anys per donar resposta a la complexitat d'aquest entorn.


Sant Adrià de Besòs, 1 de febrer de 2018

arxivat sota: