Projectes de cooperació internacional 2018

Projectes de cooperació internacional 2018

Imatge del projecte Fàbrica de sabó: producció i distribució de sabó per abastir a la població sahrauí dels Campaments de Refugiats de les zones alliberades de la RASD

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,des de fa anys, dedica pràcticament el 0,7% dels ingressos propis a solidaritat i cooperació internacional. La major part d’aquest pressupost es destina a projectes de cooperació internacional que presenten les entitats de solidaritat locals a les convocatòries de subvencions que fa l’Ajuntament. Aquestes subvencions estan regulades en unes bases on s’estableixen els requisits a complir.

La Junta de Govern Local va aprovar el passat mes de novembre les subvencions als projectes de cooperació internacional, presentats per les entitats locals de solidaritat del municipi.

Aquest 2018 la quantitat que es donava per a cooperació era de 65.961 euros i s’ha destinat als següents projectes i entitats:

  • Grup de solidaritat És l’hora!, amb el projecte Nens i nenes en acció per a la cura del medi ambient en les comunitats rurals del districte de Pueblo Nuevo – Perú. Subvenció:15.728,00 €.

  • Yalah, Solidaris amb el Poble Sahrauí, amb el projecte Fàbrica de sabó: producció i distribució de sabó per abastir a la població sahrauí dels Campaments de Refugiats de les zones alliberades de la RASD. Subvenció: 15.565 €.

  • Fundació privada Pau i Solidaritat, amb el projecte Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del dret a l’accés a un treball digne a les persones treballadores dels sectors més vulnerables, com són els treballadors i treballadores i els pobles indígenes, afectats per l’activitat de els empreses transnacionals a Guatemala. Subvenció:11.920 €.

  • Cultura i Solidaritat Popular – Comunitat de San Egidio, amb el projecte «Para un mundo sin violencia» Formació de joves i educació de menors en les àrees metropolitanes de Buenos Aires i la seva província. Subvenció:10.500 €

  • Casal dels Infants per l’acció social als barris, amb el projecte PRODEMA: Promoció dels drets a l’Educació i Participació de les dones en els barris periurbans de Tànger. Subvenció: 12.251 €.

D’altra banda, també s’aprovat l’aportació municipal al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ja prevista dins els pressupostos, a campanyes de cooperació o emergència que endega aquesta entitat i de la que l’ Ajuntament de Sant Adrià és soci des del 1987.

Aquest any s’han destinat 19.687 € als projectes següents:

  • Resposta d’emergència als efectes de l’erupció del Volcà Fuego a Guatemala: Fase de reconstrucció. Subvenció: 6.000 €.

  • Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments essencials als Campaments de Refugiats Sahrauís a Tindouf. Subvenció: 4.562 €

  • Tornar a Al-Ma’In (Palestina). Subvenció: 4.562 €.

  • Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol i tsunami a Indonèsia.Subvenció: 4.563 €.

A més a més, atès al terratrèmol i tsunami a Indonèsia, es va aprovar també el mateix dia, una aportació d’emergència prevista en els pressupostos, de 7.493 euros a la campanya d’emergència endegada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol i tsunami a Indonèsia.


Sant Adrià de Besòs, 20 de desembre de 2018

arxivat sota: