Resum de mesures econòmiques per PIMES (empresa i assalariats/es) i autònoms

Degut a l'Estat d'Alarma i la situació de confinament de tot el país per la COVID19, el Govern ha pres una sèrie de mesures econòmiques per a:

- PIMES (que afecten a empresa i assalariats/es)

- Autònoms

Des del servei de Suport Empresarial de l'Ajuntament s'ha creat un document resum amb totes les mesures establertes fins el dia d'avui per tal de facilitar-vos la tasca en aquests temps difícils. On s'explica quines són les mesures, qui es pot acollir, com s'han de demanar, a on....

Esperem us sigui d'ajuda.

Mesures econòmiques (versió català)

Medidas económicas (versión castellano)