Reunió amb el Ministeri de Medi Ambient per impulsar la recuperació del sector conegut com les “Tres Xemeneies” entre Badalona i Sant Adrià de Besòs

La transformació i la descontaminació dels terrenys permetria l’allargament del passeig Marítim i la unió dels dos municipis per un espai que avui és intransitable, recuperant tot el litoral metropolità. La transformació i la descontaminació dels terrenys permetria l’allargament del passeig Marítim i la unió dels dos municipis per un espai que avui és intransitable, recuperant tot el litoral metropolità.

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau; el 2n tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas; i el gerent del Consorci del Besòs, Antoni Alarcón es reuneixen demà amb la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri del Medi Ambient, Raquel Orts. L’objectiu de la trobada són els treballs de recuperació i transformació del sector conegut com  les “Tres Xemeneies”, entre els termes municipals de Badalona i Sant Adrià de Besòs i la recuperació per a la ciutadania d’aquest espai.

El Consorci del Besòs, format pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, està coordinant els treballs de transformació de l’espai conegut com les “Tres Xemeneies”. Es tracta d’una àrea d’unes 30 Ha de superfície situada entre els termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Badalona, un front litoral d’antigues instal·lacions industrials, amb una zona de platges per recuperar i descontaminar.

En aquest sentit el passat 3 de març, la Generalitat de Catalunya de conformitat amb els ajuntaments i el Consorci del Besòs va adoptar l’acord d’iniciar la tramitació del Pla Director Urbanístic d’aquest sector que haurà d’ordenar la transformació d’aquesta zona del litoral, entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, prioritzant el sòl per a activitat econòmica.

Els representants dels ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs i del Consorci del Besòs demanaran abordar les obres d’estabilització de les platges, imprescindibles per consolidar la sorra i l’ordenació urbanística del sector, inclosa la construcció del passeig Marítim, actualment interromput per les antigues instal·lacions industrials. Aquesta intervenció permetria la unió dels dos municipis pel litoral en un espai que, actualment, és intransitable

Durant la reunió amb el Ministeri per a tractar del desenvolupament del Pla Director Urbanístic (PDU) de les “Tres Xemeneies” es posarà també sobre la taula els danys ocasionats pels temporals de l’hivern i les obres de reparació urgents del col·lector de Llevant que s’han hagut de fer, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que han afectat molt negativament la platja de La Mora de Badalona. En aquest sentit es recordarà la voluntat política unànime dels municipis del Consorci del Besòs d’iniciar el projecte de desmantellament del col·lector interceptor d’aigües residuals de Llevant que, sent competència de l’AMB i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), caldria portar-se a terme de manera coordinada amb el Ministeri de Medi Ambient.


Sant Adrià de Besòs,19 de juny de 2017