S’inicia la remodelació de la Rambleta

Durant aquesta primera fase d'obres, que durarà uns cinc mesos, s'eliminarà el carril de circulació sentit mar i els aparcaments ubicats a la calçada, mentre que es mantindran els del sauló.

Demà 5 de juny comencen les obres de renovació del passeig de la Rambleta. En aquesta primera fase, que tindrà una durada aproximada de cinc mesos, s’eliminarà el carril de circulació sentit mar i els aparcaments situats a la calçada, mentre que els que hi ha en el sauló es mantindran, es reubicaran els contenidors en dos grups i el carril bici es desviarà per la pista de la llera del riu.

La remodelació del passeig de la Rambleta transformarà aquest indret en un lloc central de la ciutat i un nou punt de connexió de la ciutat amb el riu. Les obres començaran abans de l’estiu i el resultat serà la recuperació d’un espai on els ciutadans i ciutadanes podran passejar i estar-s’hi, dissenyat per facilitar les relacions personals, amb zones verdes i accés al mur superior de la llera del riu.

El projecte, que recull algunes de les millores aportades pels veïns i veïnes en el decurs del procés informatiu previ, renovarà un espai de 17.400 m2. Les voreres s’ampliaran fins als 7,60 m i comptarà amb un únic carril de circulació en sentit ascendent, amb aparcament a cada banda.

La nova Rambleta connectarà millor la ciutat amb el riu i tindrà dues zones de passeig, una a nivell inferior i una altra pel marge superior del mur de la llera, un lloc rodejat de vegetació que promourà la biodiversitat, amb reg connectat al sistema freàtic.

A més a més, serà una zona accessible, on els guals de vianants tindran una rampa adaptada i quedaran senyalitzats amb peces tàctils.

Per tant, la nova Rambleta guanyarà més espai per als ciutadans i ciutadanes, no tindrà barreres, serà accessible per a tothom i les persones en seran les protagonistes.

Sant Adrià de Besòs, 4 de juny de 2019