S’obre el termini per sol·licitar una línia extraordinària d’ajuts al lloguer destinada a famílies amb dificultats econòmiques arran de la COVID-19

• Contribuiran a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i alleugerir el pagament a les famílies que es trobin amb dificultats. • Es podran sol·licitar fins al 30 de setembre del present any.

Les persones arrendatàries d'habitatge habitual amb problemes per atendre el pagament parcial o total del lloguer ja poden sol·licitar els ajuts que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es tracta d’ajuts directes que contribuiran a minimitzar l’impacte econòmic i social arran la COVID-19.

Les persones que els sol·licitin han d'acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19. Per això, un dels requisits és que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d'atur, expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos.

També, cal que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge resulti igual o superior al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar. A més, han d'estar pagats els rebuts de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

El termini per sol·licitar els ajuts serà fins al 30 de setembre i l’import variarà segons el lloc de l’habitatge. A Barcelona ciutat i la seva demarcació, per exemple, serà de 750 euros. Es pagaran un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre.

  

  • RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual: Click aquí 

 

  • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

Click aquí

Telèfon de suport al ciutadà per les consultes que puguin tenir per la seva tramitació: 900922841

Horari d’atenció telefònica de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

 

  • MÉS INFORMACIÓ

PLA DE BESÒS, S.A. - Oficina local d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Adrià

Click aquí

Telèfon de contacte: 934626551

De dilluns a dijous de 08:30h a 14:30h i divendres de 08:00h a 14:00h

 

  • IDIOMA CASTELLÀ: Per consultar aquesta informació en castellà click aquí

IMATGE PORTADA: Pla de Besòs