Signats tres Convenis per donar suport a entitats que gestionen Centres Oberts de Sant Adrià de Besòs

Tres entitats de Sant Adrià rebran un total de 187.730€ per desenvolupar els seus programes adreçats als infants mitjançant el contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Sant Adrià i la Generalitat

Els convenis signats  amb l'associació Salesians Sant Jordi, la Fundació Aldees Infantils SOS Catalunya i l'Associació Juvenil Barnabitas, contemplen aportacions de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament, per tal que aquestes tres entitats puguin continuar la seva tasca programant activitats adreçades a la formació global dels infants i amb especial atenció envers aquells que pertanyen a col·lectius menys afavorits.

Mitjançant el contracte programa subscrit entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per la cooperació en matèria de serveis socials, benestar social i polítiques d'igualtat, es destinen aquests ajuts pel funcionament i gestió dels centres oberts del municipi i pel finançament de les seves activitats.

Els ajuts es destinen al finançament dels «Centres Oberts» i altres activitats per infants de l'Associació Juvenil Barnabitas, a les activitats realitzades al Centre Obert “Preju-Unión” i el Centre Obert “1 y 2 de Mayo” del barri de la Mina de l'associació Salesians Sant Jordi i al  “Centre Obert” d'Aldees Infantils SOS Sant Adrià

En conjunt les tres entitats rebran un total de 187.730€ € per a desenvolupar les seves activitats.

Mitjançant aquesta col·laboració es dona continuïtat a una important tasca d'interès social, atenent a infants amb risc d'exclusió amb diversos programes educatius, que es realitzen en el temps lliure dels infants.

  

Sant Adrià de Besòs, 15 de novembre de 2016