Subvencions per al pagament de lloguer


Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Terminis: 16 d’abril de 2019 fins el  7 de juny de 2019, ambdós inclosos

Persones destinatàries: Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Imports  màxims de lloguer mensual: L’import màxim de lloguer mensual es de 750 euros i per a famílies nombroses pot arribar a 900 euros.

Més informació:

Pla de Besòs – Oficina Local d’Habitatge

Generalitat de Catalunya

Sant Adrià de Besòs, 16 d’abril de 2019