Suport municipal a programes socioeducatius per a infants i joves amb risc d’exclusió social

L’Ajuntament atorga subvencions per a la gestió i finançament dels Centres Oberts de Sant Adrià

L’Ajuntament destinarà 40.000 € per a subvencions de Centres Oberts de la ciutat. Aquests centres duen a terme activitats socioeducatives i de lleure adreçades a infants i joves amb risc d’exclusió social, i per tant realitzen una tasca social important en la seva formació i educació alhora que donen suport a les famílies.

El consistori ha atorgat les subvencions següents per aquest any 2019: 20.000€ a l’entitat Salesians Sant Jordi- PES La Mina per a la gestió dels centres oberts “Preju-Unión” i “1 y 2 de Mayo” i 20.000 € a l’Associació Juvenil Barnabitas per a la gestió del “Centre Obert Associació Juvenil Barnabitas”.

El consistori col·labora, des de fa anys, amb entitats socials per tal de fer front de manera més efectiva a les necessitats de les persones amb dificultats.

Sant Adrià de Besòs, 16 de juliol de 2018