Tall de trànsit a l'avinguda de la Catalana

A partir del 10 d'agost

Des del 10 d'agost, i durant 15 dies, l'av. de la Catalana (des del c. de Marta Mata) es tallarà al trànsit per obres d'infraestructures de Red Eléctrica de España.

Sant Adrià de Besòs, 6 d'agost de 2019