Pla de mandat (2011-2014)

Després de les darreres eleccions municipals celebrades l’any 2011 el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i la coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) van acordar compartir el govern municipal de Sant Adrià de Besòs per a la legislatura 2011-2014.

L’experiència prèvia de govern compartit de les dues formacions polítiques, des del 2003, i la necessitat de sumar esforços per donar resposta als ciutadans i ciutadanes en uns moments difícils i incerts han portat a reeditar un govern municipal fort, des de l’esquerra, des de la lleialtat i la responsabilitat.

Aquest Pla de mandat és el document que recull les línies estratègiques d’actuació i els principals projectes del Govern Municipal per a aquesta legislatura 2011-2014. És la guia que orienta l’acció política i la gestió de Sant Adrià, i és, sobretot, el compromís públic d’aquest Govern Municipal amb els adrianencs i adrianenques.

L’acord de govern que es reflecteix en aquest document s’ha fet tenint en compte el context de greu crisi econòmica que estem passant, un fet que no podíem deixar de banda perquè determina i determinarà les capacitats de prestació de serveis i d’inversió de l’Ajuntament. La crisi ha minvat els ingressos municipals i no s’albira una millora de les finances municipals en un futur pròxim. Aquest fet obligarà a continuar en la línia iniciada en el passat mandat de contenció de la despesa i priorització de l’acció de govern en aquelles àrees de la gestió municipal que incideixen més en el benestar de les persones i/o en la seva formació i inserció laboral.

Descarrega't el PLA DE MANDAT