Campanya sensibilització
26-04-2017

Es posa en marxa la campanya "Enhorabona! Ja tens aparcament. Ara suma-hi sensibilitat"

XXXI Setmana de la Gent Gran
26-04-2017

Programació activitats

7 d'abril Dia Mundial de la Salut
06-04-2017

Parlem de la depressió

Benvingut / Benvinguda

Des del Servei de Benestar i Famílies duem a terme un conjunt de serveis, programes i actuacions encaminats a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià de Besòs durant les diferents etapes de la vida (infància, edat adulta i gent gran).

La nostra feina va orientada a la població en general i especialment a aquells col·lectius que, per diferents motius, són més vulnerables i, per tant, necessiten un suport especial.


Finalitat

La finalitat del Servei de Benestar i Famílies és treballar per garantir el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats bàsiques i de les necessitats socials, amb actuacions,  programes i prestacions dissenyades a aquest efecte.