III Premi de Fotografia Isabel Rojas
10-07-2020

Els treballs es poden presentar fins al 30 d'octubre d'enguany

Día Internacional de les Persones Migrades
16-12-2019

Commemoració 18 de desembre- Vides en Trànsit.

Día Internacional de les Persones amb Discapacitat
22-11-2019

Dimarts, 3 de desembre de 2019

Benvingut / Benvinguda

Des del Servei de Benestar i Famílies duem a terme un conjunt de serveis, programes i actuacions encaminats a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià de Besòs durant les diferents etapes de la vida (infància, edat adulta i gent gran).

La nostra feina va orientada a la població en general i especialment a aquells col·lectius que, per diferents motius, són més vulnerables i, per tant, necessiten un suport especial.


Finalitat

La finalitat del Servei de Benestar i Famílies és treballar per garantir el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats bàsiques i de les necessitats socials, amb actuacions,  programes i prestacions dissenyades a aquest efecte.