* Exempció Impost Vehicles Tracció Mecànica

Exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

QUÈ ÉS?

És l'exempció del pagament de l'IVTM.

QUÈ OFEREIX?

La gratuïtat de l'IVTM.

A QUI S'ADREÇA?

A aquelles persones que superen el 33% de discapacitat i són titulars del vehicle.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Formulari de sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica

ON ESTÀ UBICAT?

Pl. de la Vila, 12 planta baixa

tel. 933812004