* Llei de Dependència

Llei de dependència

QUÈ ÉS?

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència.

QUÈ OFEREIX?

En funció del grau de dependència atorgat, els Serveis Bàsics d'Atenció Social elaboraran, conjuntament amb la persona i/o família, el Pla individual d'atenció per accedir a les prestacions o serveis que li pertoquin.

A QUI S'ADREÇA?

A les persones que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Cal dirigir-se a l'Oficina de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, al centre de serveis socials de referència, o, si la persona està ingressada en un centre residencial, al mateix centre i sol·licitar la valoració del grau de dependència.

ON ESTÀ UBICAT?

Oficina de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya

c/Major nº8

Tel.934600298

Serveis Socials

Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Pl. de la Vila, 12 1a planta

Tel. 933812004 (7120)