* Reserva plaça d'aparcament

Reserva d'aparcament per a titulars de la targeta de permissibilitat d'aparcament

QUÈ ÉS?

Les persones titulars d'una targeta d'aparcament tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi.

QUÈ OFEREIX?

Una reserva d'aparcament per al vehicle del titular de la targeta d'aparcament, el més propera possible al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi.

A QUI S'ADREÇA?

A les persones que són titulars conductors d'una targeta d'aparcament, o bé titulars no conductors quan són menors de 18 anys o majors d'edat amb una discapacitat igual o superior al 65%.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Cal anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

ON ESTÀ UBICAT?

Pl. de la Vila, 12 planta baixa

tel. 933812004