* Targeta permissibilitat aparcament

Targeta de permissibilitat d'aparcament

QUÈ ÉS?

És una targeta que permet a les persones amb dificultats de mobilitat aparcar en zones blaves i espais reservats.

Existeix la targeta com a titular conductor i com a titular no conductor.

QUÈ OFEREIX?

Permet aparcar en zones blaves i espais reservats per a persones amb la targeta d'aparcament.

A QUI S'ADREÇA?

A les persones amb el certificat de discapacitat i el barem de mobilitat reduïda reconeguts per la Generalitat.

ON ESTÀ UBICAT?

Cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Formulari de sol·licitud de targeta de permissibilitat d'aparcament

ON ESTÀ UBICAT?

Pl. de la Vila, 12 planta baixa

tel. 933812004