* Transport adaptat esporàdic

Transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda

QUÈ ÉS?

És un servei de transport individual “porta a porta” que es necessita alguna vegada, que pot tenir orígens i destinacions diverses, i que en general no es poden programar amb molta antelació. És un servei complementari al transport públic regular en els casos en què aquest no està adaptat.

QUÈ OFEREIX?

8 viatges al mes en un vehicle adaptat. S'entén per viatge el transport entre un punt d'origen i un punt de destí.

El servei es prestarà dins dels termes municipals de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat, tant pel què fa als punts d'origen com pel què fa als punts de destinació.

A QUI S'ADREÇA?

A les persones empadronades a Sant Adrià de Besòs amb el barem de mobilitat reduïda reconegut pel CAD de la Generalitat o bé el certificat que acredita tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Cal adreçar-se a l'OAC

ON ESTÀ UBICAT?

Pl. de la Vila, 12 planta baixa

tel. 933812004