* Transport adaptat fix o periòdic

Transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduÏda

QUÈ ÉS?

És un servei de transport adaptat diari o periòdic per assistir als serveis i/o centres per a persones amb discapacitat de la cartera de serveis socials,

complementari al transport públic regular en els casos en què aquest no està adaptat.

QUÈ OFEREIX?

El desplaçament, mitjançant un vehicle adaptat, diari o periòdic al centre o servei on assisteix la persona amb discapacitat.

No contempla el desplaçament a serveis de centre de dia per a majors de 65 anys, ni a serveis de la xarxa sanitària.

A QUI S'ADREÇA?

A les persones amb discapacitat i el barem de mobilitat reduïda reconegut pel CAD de la Generalitat, que tenen entre 18 i 65 anys i han de desplaçar-se, diàriament o diverses vegades a la setmana, al centre on assisteixen, quan no disposen de mitjans propis i/o de familiars ni d'una alternativa adaptada a la xarxa de transport públic regular.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Cal adreçar-se a la OAC

ON ESTÀ UBICAT?

Pl. de la Vila, 12 planta baixa

tel. 933812004