Eleccions 27 de setembre: servei de transport persones discapacitades

Transport per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda

Dins el marc del procés electoral del proper dia 27 de setembre, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs presta un servei de transport per les persones amb problemes de mobilitat reduïda, o persones amb agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, per anar i tornar des de casa seva al col·legi electoral corresponent. El Servei es presta el dia de les eleccions de 9 del matí a 14 hores i de 16 a 19:30 hores, per un funcionari municipal que, amb una furgoneta adaptada, va a buscar les persones amb problemes de mobilitat que així ho sol·liciten, les porta al col·legi electoral i després les retorna a casa seva. La forma de sol·licitar el servei és senzilla, només cal fer una trucada al telèfon de l'Ajuntament 93 381 20 04 extensions 3322 i 3323 i demanar-ho. Un cop rebuda la sol·licitud des de l'Ajuntament es passa la petició al servei de transport i ja són ells els que truquen l'interessat/da per quedar en el lloc i l'hora.