INFORMACIÓ PER A PARELLES QUE CELEBRIN LES SEVES NOCES D’OR L’ANY 2015

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ

Es poden inscriure les parelles que celebrin les seves Noces d’Or durant aquest any 2015. Les parelles han de ser residents al municipi.

El període d’inscripció és del 2 de febrer al 18 de setembre de 2015

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

- Fotocòpia del DNI de tots dos cònjuges

- Fotocòpia del llibre de familia

LLOC D'INSCRIPCIÓ

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

8a. planta, de 9 a 14 h de dilluns a divendres

    •  

arxivat sota: