Visita McDonald's

El infants dels Centres Oberts Barnabitas i Aldees Infantils SOS visiten el nou McDonald's

Els nens i nenes del Centre Obert Barnabitas i del Centre Obert Aldees Infantils SOS van visitar el nou establiment del McDonald's de Sant Adrià, que va ser inaugurat el passat 30 de gener, convidats a prendre un dels seus productes.

visita Mcdonalds aldees visita Mcdonalds barnabitas