FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA 2020

Calendari 2020 de festius amb obertura comercial autoritzada

Després d'haver fet la consulta als operadors comercials del municipi, l'Ajuntament va presentar al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya una proposta de calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2020.

Aquesta proposta ha estat aprovada per l'esmentat Departament i finalment el calendari de festius amb permís d'obertura comercial queda de la següent manera:

  • 5 i 12 de gener
  • 15 d'agost
  • 12 d'octubre
  • 29 de novembre
  • 6, 8, 13, 20 i 27 de desembre

Tots els comerços del municipi que ho desitgin podran obrir en aquestes dates.