Calendari d’obertura comercial 2017

Calendari dels dies festius que poden obrir els comerços
 Calendari d’obertura comercial 2017

Font: Google Font : google

 Us recordem que:

D'acord amb la Llei d'horaris comercials (Llei 3/2014, de 19 de febrer), el Departament d'Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates.

Per l'any 2017 :

8 de gener, 2 de juliol, 26 de novembre, 6, 8,10,17 i 24 de desembre

Els dos dies addicionals aprovats per l’Ajuntament al municipi són:

8 de setembre, 31 de desembre i el 26 de novembre que substitueix el 1 de novembre de 2017.

Calendari d'obertura comercial 2016-2017