Calendari dels dies festius que poden obrir els comerços

El 8 de setembre els comerços de Sant Adrià podran obrir els seus establiments

D'acord amb la Llei d'horaris comercials (Llei 3/2014, de 19 de febrer), el Departament d'Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates.

Tenint en compte la llei i aprovat per l'Ajuntament, el 8 de setembre festa local del municipi, els comerços que ho desitgin poden obrir els seus establiments.

Calendari d'obertura comercial 2016-2017