Calendari d'obertura dels establiments comercials

Calendari d'obertura en dies festius per l'any 2018
Calendari d'obertura dels establiments comercials

Font: Google

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en compliment de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, va aprovar mitjançant acord de Ple del dia 30/10/2017 i amb l'aprovació de la Generalitat, el calendari que us adjuntem. 

Calendari obertura comercial 2017-2018