El Parlament de Catalunya aprova la nova Llei de comerç, serveis i fires

Aquesta llei té per objecte regular administrativament el comerç i els serveis, reduir les càrregues administratives en el sector, potenciar-hi la competència lliure i lleial i protegir els consumidors.

El text dona llibertat d'horaris als establiments comercials, tot i que fixa un nombre màxim de setanta-cinc hores d'obertura setmanals i que les vendes es puguin fer només entre les sis del matí i les nou del vespre d'octubre a maig i entre les set del matí i les deu del vespre de juny a setembre. També estableix els criteris perquè els municipis puguin acollir-se a la condició de turístics i preveu les temporades d'hivern i estiu com les habituals per a les rebaixes i que cada 30 de setembre el consell assessor de la Generalitat en matèria de comerç en recomani les dates d'inici. Així mateix, regula les vendes per liquidació, de saldos i d'excedents i les activitats de promoció de les vendes, preveu que determinats establiments puguin habilitar zones de degustació, tipifica les infraccions i les sancions en matèria comercial i inclou en diverses disposicions conceptes com l'economia circular, la prestació de serveis per internet o la lluita contra el malbaratament alimentari.

Properament aquesta Llei serà publicada en el DOGC