FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA 2021

Calendari 2021 de festius amb obertura comercial autoritzada

Després d'haver fet la consulta als operadors comercials del municipi, l'Ajuntament va presentar al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya una proposta de calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2021.

Aquesta proposta ha estat aprovada per l'esmentat Departament i finalment el calendari de festius amb permís d'obertura comercial queda de la següent manera:

3 de gener

12 d'octubre

1, 21 i 28 de novembre

5, 6, 8, 12 i 19 de desembre

Tots els comerços del municipi que ho desitgin podran obrir en aquestes dates.