Centre per a la petita infància i famílies

Escola Bressol Municipal J.M. Céspedes  

C/ Olímpic, 5, 08930 Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 381 05 59; ebcespedes@sant-adria.net

Centre pensat per donar resposta a  la necessitat dels infants i les seves famílies, des dels 4 mesos fins els 3 anys, garantintel dret a rebre una educació de qualitat des del naixement, oferint les mateixes oportunitats a tothom. Un centre públic, subvencionat amb una petita part pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i per l'Ajuntament, a més de l'aportació de les famílies amb les quotes mensuals.

Hi ha sis grups d'infants: un de 7 infants de 4 mesos a un any; dos grups de 10 infants d'un a dos anys i tres grups de 18 infants de dos a tres anys. L'escola està oberta des de les 8 fins les 17.30h. amb horaris flexibles d'entrada i sortida, de dilluns a divendres. Comença a mitjans de setembre i fins el 15 de juliol.

Espai nadó

Pensat per a mares i pares que acaben de tenir un fill o filla i que volen compartir i.lusions, expectatives i les possibles pors i neguits que generen l'espera i l'arribada del nadó al nucli familiar. Aquest servei funciona amb un màxim de 10 infants acompanyats d'un adult. La periodicitat és d'un dia a la setmana.

Horaris:  Dijous de 10.30-12.30h. o bé els dimarts de 16-18h. Comencen el mes d'octubre fins el mes de juny.

Espai de joc i relació

Pensat com a lloc de trobada per a famílies infants, d'un a tres anys, on es possibilita l'intercanvi d'experiències entre tothom a través de la relació i el joc. Es basa en la flexibilitat. Tot i que hi ha unes activitats concretes i prèviament organitzades aquestes es porten a terme respectant la dinàmica pròpia del grup, els seus interessos i les aportacions que sorgeixen. Aquest servei funciona amb un màxim de 12 infants acompanyats d'un adult. La periodicitat és de dos dies a la setmana.

Horaris: Dilluns  i dimecres de 10.30 - 12.30h i tardes de 16 - 18h. Comencen el mes d'octubre fins el mes de juny.

Espai obert de joc

És un espai pensat per a que l'infant, fins als 3 anys i acompanyat d'un adult, pugui desenvolupar una activitat de joc amb els diferents materials que hi a l'abast. També és un  espai de relació i socialització amb d'altres infants i adults. No cal inscripció prèvia i les famílies no han d'abonar res perquè està subvencionat des de la pròpia Regidoria d'Educació de l'Ajuntament. Poden venir un màxim de 12 infants amb un adult cadascun, si l'espai ja està ple caldrà esperar-se o tornar un altre dia.

Horari: Divendres  de 17.00 - 19.00h.

 PUBLICACIONS

Projecte educatiu (octubre 2008)
Reglament de servei (juny 2010)
Quadern d'escola (juny 2011)
Per consultar aquestes publicacions clickar aquí

 CONSELL DE PARTICIPACIÓ

Manté un bloc.http://consellcespedes.wordpress.com/

El Consell de Participació de l'Escola està format per dos representants de les famílies de cada grup d'infants, dues persones de l'equip professional, la persona que fa la coordinació, el Regidor d'Educació de l'Ajuntament i una persona en representació del personal de servei. A les primeres reunions de famílies de cada grup d'infants, aqueste trien les dues persones representants per a garantir la seva participació al Consell. Una representació d'aquest Consell forma part del Consell Escolar Municipal.

El Consell es reuneix l'últim dimecres de cada mes i les reunions són obertes a tothom que hi vulgui participar.