Aprovació concessió beques continuïtat educativa 2017

La Junta de Govern Local del mes de desembre va aprovar la concessió de les beques per estudis postobligatoris. Curs 2017-18

La Junta de Govern Local, reunida el passat dia 22 de desembre, i la proposta de la Comissió de Valoració de les sol.licituds rebudes, va aprovar la concessió de beques i ajuts per a la continuïtat educativa més enllà de l'ESO, per un import total de 20.976 euros, a repartir entre totes les sol.licituds concedides.

Per a més informació es pot trucar al Servei d'Educació, telf. 93.381.20.04  ext.6321.