Aprovació de la concessió de beques de continuïtat educativa

La Junta de Govern Local ha aprovat la concessió de les beques per estudiar més enllà de l'ESO. Curs 2015-2016

La Junta de Govern Local, reunida el passat dia 27 d'octubre, i a proposta de la Comissió de Valoració de les sol·licituds rebudes, va aprovar la concessió de beques i ajuts per a la continüitat educativa més enllà de l'ESO. De les 58 persones sol·licitants, 44 reuneixen els requisits establerts a les bases i 14 no els reuneixen. Totes aquestes persones seran informades de manera personalitzada de l'aprovació o denegació de la beca. Per a més informació es pot trucar al Servei d'Educació, al tel. 93 381 20 04 - ext. 6331

arxivat sota: