Atenció Oficina Municipal d'Escolarització

L'atenció des de l'OME només es farà amb cita prèvia

L'Oficina Municipal d'Escolarització, donada la situació actual,  ubicada a la setena planta de l'Ajuntament,  només farà atenció a les famílies que tinguin cita prèvia.

La cita la podeu demanar via telefònica o a travès del  correu electrònic:

Telef. 93 381 20 04  ext. 6331

email: ome@sant-adria.net