CONCESSIÓ BEQUES CONTINUÏTAT CURS 2016-17

S'aproven els ajuts per a la continuïtat dels estudis postobligatoris als alumnes curs 2016-17

BEQUES I AJUTS PER A LA CONTINUÏTAT EDUCATIVA DE L’ALUMNAT
DE SANT ADRIÀ DE BESÒS CURS 16-17


La Junta de Govern Local, el 22 de desembre de 2016, va atorgar als
alumnes del municipi que van presentar sol.licitud, els ajuts que es
relacionen, per un import total de 19.100€ i d’acord amb la proposta del
Tribunal de valoració.

Per a més informació, aqui