Període de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019

Del 13 al 24 d'abril ja es poden fer les preinscripcions del segon cicle d'educació infantil. També d'educació primària i secundaria.

El procés de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres educatius en els ensenyaments finançats amb fons públics serà entre el 13 i el 24 d'abril, ambdós inclosos.

Segons la RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, publicada al  DOGC en data 4 d'abril de 2018, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula del curs 2018/19, no hi ha hagut cap canvi significatiu respecte a l'anterior resolució (curs 2017-18).

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització, situada a la 7a planta de l'Ajuntament. Tel. 933812004 ext. 6331. Correu: ome@sant-adria.net.