SETMANA DE L'ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Ha començat la setmana de l'orientació i informació acadèmica a Sant Adrià de Besòs.

Des del 28 de febrer fins el 2 de març té lloc la Setmana de la Informació i orientació acadèmica de Sant Adrià de Besòs pels nois i noies de secundària, tant els que acaben l'educació obligatòria com també per tots aquells i aquelles que volen continuar estudiant a la Universitat o altres estudis superiors
Durant la setmana s'organitzen un seguit de xerrades i tallers que pretenen donar eines informatives per tal de tenir més criteris a l'hora de triar la continuïtat formativa, així com també hi ha una activitat de reconeixement de tots els recursos dirigits a joves que hi ha al municipi.
La major part d'activitats es realitza en equipaments municipals i hi participen els centres de secundària, el PFI, el projecte de Medi obert i la Uec.