Benvinguts a l'Oficina Municipal d'Escolarització

Què és l'OME?

L'Oficina Municipal d'Escolarització és el servei municipal d'informació i gestió de l'escolarització en els centres d'educació infantil, primària i secundària de la ciutat sostinguts amb fons públics.

L'OME ha estat creada per millorar i garantir la transparència del procediment d'admissió de l'alumnat del nostre municipi, i participa, juntament amb el Departament d'Ensenyament


Què fa? 

- L'OME atén les consultes sobre escolarització que li adrecin les famílies.

- Dóna informació de l'oferta de places i característiques dels centres escolars públics i concertats.

- Recull i tramita les preinscripcions que li siguin lliurades durant el període de preinscripció.

- Rep sol.licituds d'escolarització fora de termini durant tot el curs.

- Gestiona les assignacions de les comissions d'escolarització.

Quins objectius té?

- Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa del municipi.

- Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat, mitjançant la Comissió d'Escolarització, de la que l'OME en forma part.

- Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

On és?

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Plaça la Vila, 12, planta 7 (Servei d'Educació)

Tel. 93 3812004   ext. 6331

Correu electrònic: ome@sant-adria.net.