Orientació i acompanyament als joves

Des d'aquest servei, quan els joves finalitzen l'escolarització obligatòria, hagin assolit o no l'acreditació, necessitaran seguir connectats a la xarxa edutavia, formativa, social i laboral, per aquest motiu es va crear el SOAT, per tal de donar a conèixer els recursos existents i vetllar perquè els joves connectin amb ells.

SOAT

 Què és?

És un servei municipal d'orientació i acompanyament en el procés de transició de l'ESO cap a l'etapa no obligatòria. Està adreçat als joves que finalitzen l'ESO.

Què fa?

El servei fa una orientació individualitzada mitjançant entrevistes personals als joves que finalitzen 4t d'ESO, així com seguiment durant els dos anys següents a la sortida dels instituts. També es fa l'acompanyament cap a opcions de segona oportunitat formativa i/o laborals.

Quins objectius té?

-Orientar i informar sobre les diferents possibilitats i itineraris formatius o laborals dels alumnes que finalitzen 4t d'ESO (hagin assolit o no l'acreditació)

-Acompanyar la seva trajectòria durant els dos anys següents a la sortida de l'Institut (aprox. dles 16-18 anys)

Dades de localització i contacte:

Plaça la Vila , 12, 7a planta, tel. 93 381 20 04   ext. 224

email: soat@sant-adria.net

Horari d'atenció:

Dimecres de 15.30h a 18.00h (local Carrer Venus, 1, baixos)

Contacte: 93 462 78 61

Dijous de 16.00h a 18.00h (Polidor, plç. Guillermo Vidaña i Haro, s/n)

Contacte: 93 462 74 46

 Programa de Formació i Inserció - Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)

 A qui s'adreça?

A nois i noies joves, d'entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educció Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

Què es proposa?

-Que el jovent conegui el món laboral , les professions existents i els recursos per a accedir a un lloc de treball

-Que cursi una formació professional que li faciliti l'accés al món laboral.

-Que es replantegi continuar la seva formació

-Que les empreses col.laborin en el procés de formació i plantegin ofertes de treball als participants en el programa.

Quina formació rebràs?

-Mòdul A: Formació professional elemental en un perfil específic

-Mòdul B: Formació general per a la millora de les competències bàsiques

-Mòdul C: Opcional, formació per a l'obtenció del GESO

Al nostre municipi oferim: Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic i Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.

 Per contactar:

Plaça la Vila, 12 , 7a planta. Telèfon 93 381 20 04   ext. 224

email: soat@sant-adria.net