The color run
11-10-2017

Cursa Atlètica i lúdica

PROGRAMA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
15-09-2017

Inici del programa

LA-MINA CA-MINA OCTUBRE
14-09-2017

sortida 9.30h

Esdeveniments

El 22-10-2017 a les 09:30
LA MINA CAMINA OCTUBRE
El 19-11-2017 a les 09:00
Canvi de data de la cursa Color Run

Servei d'Esports

El Servei d'esports dóna la benvinguda a tota la ciutadania.

El Servei d'Esports té com objectiu fomentar  l'Esport per a Tothom, és a dir, vetllar per a que tota la ciutadania tingui accés a la pràctica esportiva independentment de la seva classe social, condicions personals i/o forma física.

S'encarrega de dissenyar, planificar, gestionar i avaluar l'oferta esportiva adreçada a tota la població del municipi tot creant programes destinats a establir camins per facilitar aquest accés a l'esport i la seva pràctica, potenciant també  i donant suport a l'organització que fan les entitats esportives de tot el municipi.

Es treballa en base a tres eixos per tal d’incloure tots els elements i agents que es relacionen amb l'esport de la ciutat:

1- Programes esportius adreçats a diversos col·lectius de la societat com la gent gran, escoles esportives, esport de base, etc.
2- Teixit associatiu que organitzen l'esport: entitats esportives, ampes, grups de joves, etc.
3- Instal·lacions esportives la gestió directa i la gestió amb empreses, associacions,...