Countdown

Prevenció de la violència sexual a l’Esport

El passat dimecres 24 de novembre es va realitzar a Sant Adrià el taller de “Prevenció de la violència sexual a l’Esport” a les entitats esportives del municipi amb una gran acollida

El passat dimecres 24 de novembre es va realitzar a Sant Adrià el taller de:

“Prevenció de la violència sexual a l’Esport” a les entitats esportives del municipi, la resposta molt activa i de gran implicació pel  gran nombres d’entitats que varen participar.  L’objectiu que es pretenia era entendre les diverses maneres de visualitzar unes conductes esportives no respectuoses i d’abús de  poder que es poden produir sobre els esportistes.

Es van fer jocs dinàmics per veure quines son les diferents eines de detecció i d’actuació de conductes no correctes, per fer canvis de perspectiva sobre les mateixes. Com gestionar l’ajuda en cas de detectar una agressió a l’entorn de l’entitat i fer oferir un esport segur i de confiança als esportistes del municipi.

L’esport en els entrenaments , competicions, construeix unes relacions mentals, socials i emocionals entre esportistes, entrenadors/es, membres de junta, pares i mares de l’entitat, que han de basar-se en uns valors i una ètica de respecte cap als infants i joves.

 No es pretén que el contacte i les emocions en l’esport s’inhibeixin i controlin, sinó que el taller va portar la reflexió i el debat que els contactes han de ser saludables i respectuosos en front dels fets que poden esdevenir agressius per a la persona.

El taller ha permès remarcar el paper de les entitats esportives , la gran força que tenen des de la implicació de tothom per reconèixe-les i actuar en perquè entre tots fem que a Sant Adrià de Besòs sigui una ciutat  lliure de violències a l’esport.