CAMPANYA DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS A LES PISCINES

A les piscines precaució: 

1. Porto elements de protecció a la piscina

2. Llegeixo degudament les normes

3. Recordo el número de telèfon d'un familiar

4. Em dutxo abans i després del bany

5. No corro per la vora

6. Miro sempre abans de tirar-me dins l'aigua

7. No empenyo ni faig jocs perillosos

8. El sol és perillós. Me'n protegeixo a l'ombra i crema solar

9. No faig exercici després de dinar

10. SEMPRE estaré vigilat per una persona adulta

11. No utilitzo braçales o flotadors sense vigilància o si no és permès

12. DAVANT QUALSEVOL DUBTE O SITUACIÓ DE PERILL EM DIRIGEIXO AL "SOCORRISTA"