Serveis d'atenció permanents

Informació i Orientació
S'ofereix tot tipus d'informació, tant dels serveis i activitats que es realitzen al CIOD com dels altres recursos que puguin respondre a les necessitats de les dones.
Horari: Matins de dilluns a divendres de 9 a 13h i tardes de dilluns a dijous de 15 a 19h.
No és necessari demanar cita prèvia.

Acollida i suport a dones víctimes de violència de gènere
Ofereix suport i orientació a la dona que és o ha estat víctima de violència de gènere, i se l'acompanya en tot el procés de recuperació.
És necessari demanar cita prèvia.

Assessoria psicològica
S'ofereix suport i orientació psicològica individual i també es porta a terme treball terapèutic de grup.
Horari: Dilluns de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. i dimecres de 13 a 19 h.
És necessari demanar cita prèvia.

Assessoria jurídica
S'ofereix informació i orientació jurídica i legal, estudi de documentació diversa i redacció d'escrits legals de caràcter urgent i de tràmit.
Horari: Dilluns de 9 a 13 h i de 15 a 19h. i dimecres de 14 a 19 h.
És necessari demanar cita prèvia.

Fons de documentació especialitzat en temes de gènere
Pot ser consultat per qualsevol persona, professional, col·lectiu, associació o entitat que estigui interesat/da. Oferim servei de préstec, consulta i assessorament.

Servei per a la diversitat sexual
S'ofereix assessorament, counseling, orientació i recursos per a dones i i homes homosexuals, bisexuals, transexuals i persones que es quëstionen la seva orientació sexual.
És necessari demanar cita prèvia.

Suport a serveis i entitats en temes de gènere
S'ofereix informació, recursos i suport en temes relacionats amb el gènere dirigit a serveis, professionals i entitats del municipi.
És necessari demanar cita prèvia.