CORRESPONSABILITAT= COMPARTIR

En aquest dies de pandèmia que estem tant a casa, compartint les tasques domèstiques i de cura d'una manera justa? Col·labora en l'enquesta participativa

Dintre dels actes organitzats per a commemorar el 8 de març d'aquest any 2021, Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament i els instituts d’educació secundària de Sant Adrià de Besòs hem decidit reflexionar sobre la corresponsabilitat.

En aquest dies de pandèmia que ens estem tant a casa, et proposem reflexionar sobre si estem compartint les tasques domèstiques i de cura d'una manera justa.

La corresponsabilitat consisteix en la distribució equitativa de responsabilitats domèstiques i de cura a persones membres de la llar o persones properes a nosaltres, i aporta beneficis per a tota la família.

Ser corresponsable implica: comunicar-se, consensuar, prendre decisions conjuntes sobre aspectes que afecten totes les persones membres; i, alhora, també garanteix que tothom disposi de temps de lleure a favor d’una major qualitat de vida i un major benestar.

Del 8 al 21 de març, ens ajudes a saber com anem de corresponsabilitat contestant aquest qüestionari?

CORRESPONSABILITAT=COMPARTIR